Գրադարան

Գրադարանի մասին

ԺԱԻ գրադարանի հավաքածուն ընդգրկում է հայկական և համաշխարհային արվետսի և մշակույթի տարբեր ոլորտներին վերաբերող մոտ 1000 անուն գրքեր, այդ թվում պատմության, արվեստի տեսության, տնտեսության,սոցիոլոգիայի, համադրողական գործունեության, փիլիսոփայութայն և գրականության մասին գրքեր։ Գրադարանային ֆոնդը ներառում է նաև արվեստագետների և ցուցահանդեսների պատկերագրեր, կոնֆերանսների զեկույցներ, արվետսի ամսագրեր և տեսալսողական նյութրի համապարփակ դարան։