Պրո-լաբ
Նախագծային լաբորատորիան նպատակ ունի մշակել մեխանիզմներ (հավաքագրում, սպասարկում, ցուցադրում, տպագրում և տարածում), ինչպես նա և պրակտիկաներ (համադրություն, քննադատություն, մշակութային միջնորդություն)՝ արվեստի արտադրության խթանման համար:

ԿայքէջՌե-լաբ 
Հետազոտական լաբորատորիան Ժամանակակից արվեստի ինստիտուտի հետազոտական աշխատանոցն է։ Դրա շրջանակներում իրականացվող ուսումնասիրություններն անդրադառնում են ժամանակակից արվեստի հայաստանյան ու միջազգային համատեքստի տնտեսական, իրավական, մշակութային-քաղաքական, սոցիոլոգիական, սոցիալ-հոգեբանական և այլ ասպեկտներին։